Uppsala universitet

<Logga in

Personlig filarea för studenter

Allmänt

Din personliga filarea är åtkomlig från hela internet och kan vara ett smidigt sätt att flytta filer mellan hemmet och jobbet, eller mellan två arbetsplatser.

Backup av filerna görs varje natt.

Tillgängligt utrymme

Du har 200 MB utrymme till ditt förfogande. I webbgränssnittet ser du hur många procent av din quota du använder. Under en kortare period tillåts du överskrida quotan med 50 MB. Om du utnyttjar mer än 100 procent av din quota under mer än några dagar kan det hända att administratören tar bort filer för dig. Om du utnyttjar mer än 100 procent av quotan får du ett mejl som varnar dig.

Åtkomstmetoder

Filarean är åtkomlig via http. Den monteras också som din hemkatalog i flera av universitetets windows-datorsalar.

Webbinloggningen görs via CAS. Med CAS kommer du åt flera av universitets skyddade tjänster med en och samma inloggning.